Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật


a)Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Cung cấp dịch vụ.

Xây dựng cơ sở dự liệu khách hàng phục vụ cho công tác đánh giá thỏa mãn khách hàng, thống kê phản hồi, tiềp nhận thông tin phản hồi, chất lượng dịch vụ.

Thống kê thị phần, phát triển thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh & tiếp thị.

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

Sử dụng nội bộ, không công bố cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.

Thông tin được sử dụng đã được công bố bao gồm: thông tin công ty: địa chỉ, số điện thoại, website, bộ phận chuyên trách, người chuyên trách, địa chỉ thư điện tử,….

 Người dùng có thể đăng ký thông tin cá nhân hoặc không. Trong trường hợp không có thông tin cá nhân chi tiết, các kênh đối thoại trực tuyến sẽ được thiết lập và không có thông tin khách hàng nào được lưu trữ.
c) Thời gian lưu trữ thông tin;

Trong suốt thời gian tiến hành giao dịch.

Không quá 2 năm sau giao dịch cuối cùng được ghi nhận

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Phòng Kinh Doanh / Phòng dự án / Ban giám đốc Công ty

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

Phòng hành chính Nhân Sự / Bộ phận IT

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.