DỊCH VỤ KỸ THUẬT

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

  • Lắp đặt hệ thống tủ ATS
  • Lắp đặt tủ tụ bù hạ thế
  • Lắp đặt hệ thống UPS
  • Lắp đặt tủ trung thế
  • Lắp đặt và bảo trì hàng năm hệ thống điện
  • Hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu : UPS , ATS , Rectifier , Fire alarm , Access Control
← Bài trước Bài sau →