Tin tức & Sự kiện

DIRIS DIGIWARE - Cuộc cách mạng đo đạc

Theo truyền thống, để thực hiện giám sát hệ thống điện trên quy mô lớn, chúng ta thường sử dụng những thiết bị đồng hồ với...

Giải pháp bảo vệ lưới điện - RECLOSER

Tổng quanRecloser là máy ngắt phụ tải tự đóng lại. Đóng vai trò như một cầu dao trong mạng điện dân dụng, Recloser ngắt điện khi...