Bình Sơn Electric cung cấp tủ bù hạ thế cho Công ty PowerWell

Bình Sơn Electric cung cấp tủ bù hạ thế cho Công ty PowerWell

Công ty PowerWell Việt Nam đã giao thầu cung cấp bộ chuyển nguồn ATyS (các loại) cho Bình Sơn Electric trong thời gian qua

PowerWell Việt Nam là chi nhánh thuốc tập đoàn PowerWell Malaysia, là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ về hệ thống điện với các sản phẩm Tủ  bảng điện hạ thế như: tủ điện chính, tủ hòa đồng bộ, các hệ thống tủ điều khiến, ACMV, .v.v.

Để đảm bảo ổn định trong quá trình sản xuất của mình, PowerWell Việt Nam đã giao thầu cung cấp bộ chuyển nguồn ATyS (các loại) với tổng giá trị hợp đồng gần 1 tỷ đồng cho Bình Sơn Electric.

(Hình ảnh bộ chuyển nguồn ATyS)

Các bộ chuyển nguồn ATyS mà Bình Sơn Electric đã cung cấp cho PowerWell Việt Nam sử dụng 3 hoặc 4 cực có thể chuyển mạch ngay cả khi có tải. Bồ chuyển mạch có Watchdog để kiểm tra trạng thái, có thể dùng nguồn điện lưới hoặc nguồn tự cấp.

Với các tính năng nổi bật, các bộ chuyển nguồn ATyS do Bình Sơn Electric cung cấp sẽ đảm bảo cho quá trình sản xuất và phát triển của PowerWell an toàn và ổn định.

← Bài trước Bài sau →