BSE thiết kế & lắp đặt tủ tụ bù

BSE thiết kế & lắp đặt tủ tụ bù

Tủ tụ bù bao gồm các tụ bù điện mắc song song với tải và được điều khiển bằng một bộ điều khiển tụ bù thông qua thiết bị đóng cắt Contactor. Tủ tụ bù có chức năng nâng cao hệ số công suất cosφ (cos phi) qua đó giảm công suất phản kháng nhằm giảm tổn thất điện năng tiết kiệm chi phí. Người sử dụng sẽ tránh phải đóng tiền phạt công suất phản kháng theo quy định của ngành Điện lực.

Tủ tụ bù 150kVA do BSE thiết kế và lắp đặt sử dụng REGO7B

Tủ tụ bù do BSE thiết kế và lắp đặt sử dụng tụ bù tới từ thương hiệu Ducati và bộ điều khiển REGO7B do BSE sản xuất sử dụng cho các hệ thống điện sử dụng các phụ tải có tính cảm kháng cao, sử dụng các Contactor để thay đổi số lượng tụ bù vào vận hành. Trong quá trình sử dụng tủ tụ bù sẽ đo độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện nếu nó nhỏ hơn giá trị cài đặt để tự động đóng cắt tụ bù cho đến khi đạt được trị số như yêu cầu và giữ hệ số công suất quanh giá trị cài đặt.

Tủ tụ bù với rất nhiều tụ bù thương hiệu Ducati

Tủ tụ bù có thể đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Bộ điều khiển tụ bù được lập trình thông minh để tối ưu quá trình đóng cắt các tụ bù phù hợp với nhu cầu cụ thể của các ứng dụng.

← Bài trước Bài sau →