DAO CẮT CÓ TẢI LBS

-5%
 Máy cắt phụ tải S&S LBS 24kV 630A 16kA/s  - Điều khiển bằng tay  Máy cắt phụ tải S&S LBS 24kV 630A 16kA/s  - Điều khiển bằng tay
40,000,000₫ 42,000,000₫
-2%
 Máy cắt phụ tải S&S LBS 24kV 630A 16kA/s  - Tích hợp SCADA  Máy cắt phụ tải S&S LBS 24kV 630A 16kA/s  - Tích hợp SCADA
84,000,000₫ 86,000,000₫
-3%
 Máy cắt phụ tải S&S LBS 35kV 800A 16kA/s  - Tích hợp SCADA  Máy cắt phụ tải S&S LBS 35kV 800A 16kA/s  - Tích hợp SCADA
102,000,000₫ 105,000,000₫