THIẾT BỊ ĐIỆN TRUNG THẾ 24-38KV

-1%
 BH System RECLOSER 27kV 800A 16kA/s - Tích hợp SCADA BH System RECLOSER 27kV 800A 16kA/s - Tích hợp SCADA
170,000,000₫ 172,000,000₫
-5%
 Máy cắt phụ tải S&S LBS 24kV 630A 16kA/s - Điều khiển bằng tay Máy cắt phụ tải S&S LBS 24kV 630A 16kA/s - Điều khiển bằng tay
40,000,000₫ 42,000,000₫
-2%
 Máy cắt phụ tải S&S LBS 24kV 630A 16kA/s - Tích hợp SCADA Máy cắt phụ tải S&S LBS 24kV 630A 16kA/s - Tích hợp SCADA
84,000,000₫ 86,000,000₫
-3%
 Máy cắt phụ tải S&S LBS 35kV 800A 16kA/s - Tích hợp SCADA Máy cắt phụ tải S&S LBS 35kV 800A 16kA/s - Tích hợp SCADA
102,000,000₫ 105,000,000₫