TỤ BÙ

-10%
 Tụ bù hạ thế 3 Pha Ducati MODULO XD 10 - 50 kVAr  Tụ bù hạ thế 3 Pha Ducati MODULO XD 10 - 50 kVAr
600,300₫ 667,000₫