Mục tiêu kinh doanh

Định hướng tầm nhìn trỡ thành Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm giải pháp điện. Bình Sơn Đã đề ra cho mình những mục tiêu chiến lược kinh doanh phuù hợp với định hướng phát triển lâu dài của chúng tôi.

  • Giữ vững tăng trưởng kinh doanh ít nhất 20%
  • Tập trung đầu tư để cung cấp được các giải pháp kỹ thuật tiên tiến
  • Chú trọng phát triển dịch vụ khách hàng
  • Mở rộng quan hệ voi các đối tác, đặc biệt là đối tác nước ngoài
  • Xây dựng đội ngũ nhân viên tay nghề cao
  • Xây dựng văn hóa công ty năng động và hài hòa trong đó mọi người giúp đỡ nhau phát triển hướng tới mục tiêu chung.