Tầm nhìn và sứ mệnh

Ngày nay, năng lương điện đã trở thành một nhân tố không thể thiếu, là nền tảng của chất lượng cuộc sống chúng ta. Vì vậy, sẽ có nhu cầu liên tục tiếp diễn và các sản phẩm và dịch vụ để khai thác sử dụng năng lượng điện. Hiểu được giá trị cốt lõi đó, Cộng Ty Điện Bình Sơn đang đi về phía trước với mong muốn trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm và giải pháp điện tốt nhất ở mức giá tốt hon với dịch vụ khách hàng hoàn hảo.

Dẫn dắt bằng sứ mệnh " Thịnh cượng Việt Nam, Vươn xa ngành điện", Công ty Điện Bình Sơn tự hào góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành điện nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Chúng tôi đang phấn đấu trở thành một thành viên quan trọng, có đóng góp tích cực vì Điện năng An toàn & Tiết kiệm thông qua các giải pháp đầy sáng tạo