Giỏ hàng

ATyS g 4P 630A - BỘ CHUYỂN MẠCH TỰ ĐỘNG

Mã sản phẩm: 9553 4063
Giá gốc Giá: Liên hệ

Chức năng

  • Bộ chuyển mạch tự động ATyS g có 3 hoặc 4 cực
  • Cho phép chuyển mạch khi có tải
  • Có Watchdog relay để kiểm tra trạng thái của bộ chuyển mạch.
  • Bộ chuyển mạch ATyS g: được thiết kế cho chuyển mạch giữa nguồn lưới và nguồn máy phát.

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM