Cuộn kháng Ducati BLOCKING REACTOR

0₫
Mã hàng: 315991020
Tiêu đề:

Mô tả

CUỘN KHÁNG HẠ THẾ (P=7%,P=12.5%)

  • Cuộn kháng có nhiệm vụ giảm thiệt hại của sóng hài cho các thiết bị điện công nghiệp thường lắp đặt chung với các tủ bù hạ thế.
  • Lắp đặt các cuộn kháng nối tiếp với tụ bù sẽ đảm bảo tụ không bị gia nhiệt, biến dạng trong suốt  quá trình vận hành của tụ.
  • Khả năng bù công suất phản kháng của tủ tụ bù cũng được cải thiện khi lắp cùng các cuộn kháng. Cho nên khi lựa chọn cuộn kháng cho tủ tụ bù việc chọn đúng thông số ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ và chi phí lắp đặt của tủ tụ bù

####

Catalogue 


 Cuộn kháng Ducati BLOCKING REACTOR
 Cuộn kháng Ducati BLOCKING REACTOR
 Cuộn kháng Ducati BLOCKING REACTOR