Hệ thống chuyển hóa nhiệt thải thành điện năng ZUCCATO ENERGIA

0₫
Mã hàng: Liên hệ

Mô tả

Hệ thống chuyển hóa nhiệt thải thành điện năng ZUCCATO ENERGIA có thể hoạt động ở nhiệt độ thấp với thiết kế tiên tiến cùng phương pháp sử dụng chất lỏng đặc biệt giúp cung cấp hiệu suất tốt hơn so với tua bin hơi nước truyền thống:
• Nhiệt độ bốc hơi thấp cho phép hệ thống ZUCCATO ENERGIA làm việc với các nguồn nhiệt thấp;
• Nhiệt độ ngưng tụ cao cho phép sử dụng các bình ngưng tụ làm mát bằng không khí;
• Chất lỏng an toàn không gây hao mòn lưỡi tuabin;
• Áp suất hoạt động thấp hơn (tối đa 2MPa), an toàn hơn;
• Không phát sinh khí thải (vòng tuần hoàn kín);
• Chi phí vận hành và bảo trì thấp.

####

Catalogue

 Hệ thống chuyển hóa nhiệt thải thành điện năng ZUCCATO ENERGIA
 Hệ thống chuyển hóa nhiệt thải thành điện năng ZUCCATO ENERGIA