Giỏ hàng

MÁY BIẾN ÁP KHÔ

Giá gốc 0₫

Máy biến áp của GBE S.p.A được thiết kế  cho các nhu cầu từ vài kVA tới 30 MVA cho các phụ tải trung và hạ thế . 

Các máy biến áp của GBE đều được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn

> IEC 60076;

> CEI EN 60076;

> IEC 60076-11

> CEI EN 60076-11

> EN 50541-1

> IEC 61378-1

> ISO 9001:2008

> ISO 14001:2004

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Mô tả sản phẩm

Catalogue 

User manual